Principalele cauze ale defectării turbinei.

Cele mai principale cauze ale defectării turbosuflantei(turbinei).

Ulei de calitate slabă sau contaminat.

Ulei de calitate slabă sau contaminat este una din principalele cauze ale defectării turbinei,de regulă, ulei vechi duce la cocsificarea puternica in canale de furnizare a uleiului, deasemenea influențează si filtre schimbate nu la timp. De regulâ, din cauza cocsificarii se formeaza particule mari, ce afecteazâ rulmentul si duc la zgîrieturi adînci. Pentru a preveni o astfel de problemă, e necesar sa fie utelizat ulei de cea mai înalta calitate și, deasemenea, sa nu uitați despre filtre, ce necesetă să fiu schimbate la timp util, conform instrucției producătorului, ce garantează o funcționare îndelungată și calitativă a turbosuflantei.

Cantitate insuficientă de ulei.
Dacă dintr-un motiv oarecare uleiul nu nemerește in turbosuflanta(timp de la 5 pîna la 12 sec.), atunci rulmentul nu primește lubrifierea necesară cu ulei și, de regul,pe giturile interne ale rotorului turbinei se formează supraincalzirea suprafeței sau apar semnele pronunțate de urzurâ a rulmentului.

Sa analizăm în detaliu problemele, care duc la lipsa uleiului.

Nivel insuficient de ulei in paletă.
Secționarea sau izbucnirea conductei de alimentare cu ulei.
Pompa de ulei spartă.
Probleme în sistemul motorului.
Accesul suficient a aerului în sistemul de lubrifiere.
Nimerirea obiectului extern, ce duce la afectări interioare.

Orice obiect dens poate nimeri în tractul aerian a compresorului, daune interne se formează din cauza nimeririi obiectelor exterioare în interior.
Dacă corpul străin nimerește în compresor, atunci se începe deformarea lamelor rotorului interior, și deseori total distrug bucățile de metal.

Dacâ în turbosuflant nimerește corpul străin, dar din material moale, ca: pînza, cauciuc, bucată de hîrtie. Astfel de corpuri străine provoacă îndoituri la rotor și deformarea componentelor interne ale turbinei.
Orice obiect tare in canalul turbosuflantei din motor, deasemenea , duce la distrugere totală a părții interioare a turbinei.
Orice corp străin, fie tare sau moale după densitate, cauzează afectări ireversibile pentru turbină, îndoituri, crăpături, așchieri. În 100% de cazuri turbosuflantu are nevoie de reparație imediată, nu uitați că diagnostirea la timp a turbinei vă va oferi o imagine mai clară despre urzura turbosuflantei dumneavoastră.
Probleme cu accesul la ulei.
Dacă ulei nu nimerește în turbină timp de 4-7 secunde, asta duce la supraîncălzirea pieselor turbosuflantei și, ca rezultat, la defectarea turbinei. Acest lucru se poate întîmpla în cazuri în care motorul nu primește cantitate necesară de ulei, luăm în considerație următoarele operațiuni:

Dacă o turbină a fost înlocuită fără lubrifierea sistemului cu ulei;
Schimbarea la timp a uleiului și a filtrului;
Pornirea motorului în condiții de temperatură scăzută fără pregătire corespunzătoare;

Presiune slabă în sistem;
Funcționarea turbinei cu motor defectat;
Contaminarea uleiului cu combustibil necalitativ și cu particule străine.

Supraîncălzire a turbosuflantei
În cazuri cînd lucrul turbinei a fost întreruptă fără pre-răcirea motorului, aceasta duce la formarea de funingine. Există speciale recomandări : înainte de a opri motorul, e necesar de a da turbosuflantei timp pentru răcire, e suficient pe durata de 2-4 minute, pe mers calm.
Dacă turbina lucrează întotdeauna la temperaturi maxime, apare așa-numit proces de cocsificare a uleiului în turbină, astfel poluînd-o și agravînd funcționarea turbinei.
În astfel de cazuri, defecte devin inreversibile. Deobicei suferă rotorul, rulment și capacul de etanșar, în majoritatea cazurilor asta duce la deformarea capacului turbinei.
Cauzele de supraîncălzire a turbinei:
Contaminarea filtrului de aer a automobilului;

Oprirea bruscă a motorului fără posibilitate de a sta 2-3 minute la mers calm;
Calitate slabă a uleiului;
Schimbarea uleiului nu la timp util;
Conectare necorespunzătoare a cablurilor de aer și gaz;
Aprindere defectată, ce duce la combustie permanenta a turbinei;
Instalarea necalitativă a turbosuflantei;
Probleme cu acces la ulei.